การดูแลพนักงาน

การดูแลพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไอวีแอลทั่วโลกออกมาตรการเพื่อปกป้องพนักงาน ตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะผู้บริหารระดับสูงของเรา (Indorama Management Council หรือ IMC และ Indorama Business Council หรือ IBC) ยึดมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน เราขอขอบคุณพนักงานที่ทำงานเป็นหน้าด่านสำคัญและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน ความมุ่งมั่นและวินัยของทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป นับเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสนับสนุนทุกคนที่มีความพยายามและความตั้งใจอย่างดียิ่ง

เราได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานของไอวีแอลทุกแห่งทั่วโลกมีความปลอดภัย ระเบียบขั้นตอนและมาตรฐานด้านความปลอดภัยได้รับการทบทวนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราได้ใช้มาตรการป้องกันเหล่านี้ในสถานที่ทำงานต่างๆ เพื่อปกป้องพนักงาน เช่นเดียวกับหลายๆ องค์กร เราระงับการเดินทางเพื่อธุรกิจ เลื่อนหรือยกเลิกการประชุมและกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คน แต่ส่งเสริมให้ใช้ช่องทางออนไลน์ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน และให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพ ความร่วมมือ และส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ทีมงานต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในแต่ละท้องถิ่น เรายังคงเฝ้าระวังและพร้อมที่จะปรับมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Indorama Management Council หรือ IMC ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต ไอวีแอลจัดตั้ง Global Emergency Management Team หรือ GEMT ซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำที่พร้อมและมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราปลอดภัย และลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ไอวีแอลได้พัฒนาแผนงานฉุกเฉินในกรณีที่ธุรกิจอาจหยุดชะงักจากการแพร่ระบาด แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถลดความเสี่ยง อาทิ ข้อกำหนดการเดินทางของพนักงาน การตรวจสอบและงดเว้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าโรงงาน สำนักงาน ฯลฯ

อีกหนึ่งมาตรการที่นำมาใช้คือ การจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ เตรียมการขนส่งหรือโลจิสติกส์ให้พร้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของไอวีแอล เราเชื่อมั่นว่าการบูรณาการธุรกิจสารตั้งต้น และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของฐานการผลิตของเราช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับพันธมิตรของเราและรู้สึกซาบซึ้งต่อการสนับสนุนและความเข้าใจที่มีให้แก่ไอวีแอลอย่างต่อเนื่อง เราพยายามที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เรายังคงเฝ้าระวังและพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

ชุด PPE จากขวดพลาสติก PET

ไอวีแอล จับมือร่วมกับเครือข่าย Less Plastic Thailand (to landfill) สนับสนุนให้ทุกคนช่วยกันแยกขวดพลาสติก PET ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมตามหลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยนำมาผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเนื่องจากชุดPPE จำเป็นอย่างมากแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้สวมใส่ขณะปฎิบัติหน้าที่ ต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ขอเชิญชวนทุกคนแยกขวดพลาสติก PET ที่บ้าน เพื่อส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ชุดที่ผลิตจากขวดพลาสติก PET มีความทนทานสามารถซักล้างและใช้งานได้ถึง 20 ครั้ง ตัดเย็บได้ตามมาตรฐานของสถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงงานของไอวีแอลสามารถแปรรูปขวดพลาสติก PET ออกมาเป็นเกร็ด และปั่นเป็นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ จากนั้นทอขึ้นรูปผ้าโดยบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด และตัดเย็บเป็นชุด PPE โดย บริษัท ไหมทอง จำกัด และ บริษัท รอซโซ่ จำกัด เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนของชุด PPE ในภาวะวิกฤตินี้ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตเส้นใยคุณภาพสูงจากการรีไซเคิล PET เพื่อนำไปผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ เครือข่ายลดพลาสติกไทยแลนด์, บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด , บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มโกวิท20 เพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ทั้งนี้ ชุด PPE ดังกล่าวเกิดจากขวด PET ใช้งานแล้วที่รวบรวมจากหลากหลายองค์กรในประเทศไทย และนำไปรีไซเคิลที่โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในจังหวัดนครปฐม

ด้วยการพัฒนาเส้ยใย PET รีไซเคิล ตามข้อกำหนดขององค์การเภสัชกรรม เรากำลังผลิตชุด PPE กว่า 20,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย ภายในเดือนสิงหาคม 2563

Let's #recycle together!

18 สิงหาคม 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ที่ห้องประชุมองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัว “PPE Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล” โดยมีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าว และประกาศความสำเร็จในการพัฒนาผ้าที่ผลิตเส้นด้ายจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับตัดชุด PPE ประเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด พร้อมรับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด เพื่อกระจายส่งให้บุคลากรทางการแพทย์

ชุด PPE จำนวน 1 ชุด ผลิตจากเส้นใยที่นำขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร ประมาณ 18 ขวด ตัดเย็บเป็น 2 ชั้น เพื่อการป้องกันที่ดีกว่า แต่ยังคงคุณสมบัติสวมใส่สบาย เคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถนำไปซักทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่มากถึง 50 ครั้ง ผ่านมาตรฐานป้องกันการซึมผ่านของเลือดและไวรัส โรงงานที่ทำการตัดเย็บชุด PPE เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) แล้ว

ทั้งนี้ในวันนี้มีโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลนครปฐมร่วมรับมอบชุดจากองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ต่อไป

ช่วยเหลือชุมชนและสังคม

การแพร่ระบาดส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งภาคธุรกิจสามารถมีบทบาทการสนับสนุนชุมชนที่ประสบความลำบากได้ ไอวีแอลได้ร่วมช่วยเหลือชุมชนรอบๆ โรงงานทั่วโลก นี่คือช่วงเวลาที่เราได้แสดงน้ำใจภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน นับเป็นโอกาสที่เราได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ อย่างแท้จริง ร่วมผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เพราะนี่คือส่วนหนึ่งในค่านิยมของไอวีแอลและผู้คนจะจดจำ

กลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides and Derivative business หรือ IOD) ประสบความสำเร็จใจการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของโรงงานในสหรัฐอเมริกา ให้สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยปกป้องผู้คนจากการติดเชื้อโควิด-19 เราคาดหวังว่าจะสามารถนำกระบวนการนี้ไปปรับใช้เพื่อผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่โรงงานในประเทศอื่นๆ ได้ เพื่อจะสามารถบรรเทาภาวะขาดแคลนสินค้าจำเป็นที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ไอวีแอลได้สนับสนุนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความช่วยเหลือที่มีต่อชุมชนต่างๆ ถูกส่งผ่านโรงงานต่างๆ ทั่วโลก

We actively responded and supported our communities through the IVL Foundation and CSR activities around the world. Furthermore, in 2020, we established an IVL COVID-19 Fund (US$ 2.5 million) to support the provision of necessary supplies for communities and hospitals.

Throughout 2020, we contributed US$ 1.88 million to support for 135 organizations in 29 countries with necessities to people, medical personnel and those affected.

Contributions through IVL's COVID-19 Fund (US$1.88 million)

Support for 135 organizations in 29 countries

Americas
EMEA
Asia
Communities
Hospitals
Charitable Organization
Food, Beverages, Clothing, and Essentials
Sanitizer
Medical Equipment
PPE Supply
Others

การช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วง COVID-19 ล่าสุด

ไอวีแอล มอบข้าวสาร 2,000 กิโลกรัม ให้แก่โรงทานวัดตากวนและชาวบ้านในชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ จ.ระยอง ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ไอวีแอล มอบหลอดเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 900 ชุดให้สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง
ไอวีแอล มอบเตียงและชุดเครื่องนอน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามใน จ.ระยอง รองรับผู้ป่วยโควิด-19
ไอวีแอล ส่งมอบชุดเครื่องนอน 1,000 ชุด ผลิตจากขวดน้ำดื่ม PET รีไซเคิล ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และนครปฐม รองรับผู้ป่วยโควิด-19
อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลใน จ.ระยอง สู้ภัยโควิด-19
อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบกล่องกระดาษใช้แล้วกว่า 2 ตันให้แก่เอสซีจีพี เพื่อผลิตเตียงสนามกระดาษรับมือโรคโควิด-19