Indorama Ventures A4 TH

นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง “สิ่งสำ �คัญอันดับต้นๆ ของเราคือ ความปลอดภัยของพนักงานและ การบรรลุเป้าหมายด้าน ESG ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุน ด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อม” ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้ ต้นทุนทางสังคม และความสัมพันธ์ ต้นทุนทางปัญญา ต้นทุนมนุษย์ 125 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น พนักงานของเรานับเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เราเสริมสร้างพลัง ให้แก่พนักงานผ่านโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลาย การมีส่วนร่วม ของพนักงาน และกลไกที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=