ChemScore

ไอวีแอลอยู่ในอันดับที่สองด้วยเกรด B-

ตามจาก DSM ด้วยเกรด B ท่ามกลางกลุ่มบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก 35 บริษัท

เราได้รับคะแนนนี้เป็นครั้งแรกในปี 2563

ChemScore จัดอันดับบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก 35 บริษัท ด้วยการดำเนินงานเพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มการลงทุนในทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการจัดอันดับดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นแก่นักลงทุนในการประเมินว่า บริษัทใดมีกลยุทธ์การจัดการสารเคมีที่แข็งแกร่ง

การจัดอันดับเป็นไปตามสี่หัวข้อ ดังนี้

  1. รายการผลิตภัณฑ์อันตราย
  2. การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น
  3. การจัดการและความโปร่งใส
  4. ผลกระทบและข้อถกเถียง