วัตถุประสงค์

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะลดความกังวลของผู้บริโภค ในเรื่องผลกระทบของขวดพลาสติก PET ต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ร่วมมือกับหลากหลายองค์กร เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกและลงทุนในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายใหญ่ที่สุด เราต้องการขึ้นเป็นผู้นำในการรีไซเคิลขวด PET และบรรจุภัณฑ์พลาสติก เราจะจัดหาวัสดุ PET รีไซเคิลตามความต้องการของลูกค้า และนอกจากนั้นในกระบวนการรีไซเคิล เราจะร่วมกันประหยัดพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Circular Economy

IVL & Circular Economy Annual General Meeting

Download