ภารกิจการรีไซเคิลของเรา คือการตอบสนองความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยการสร้างธุรกิจรีไซเคิลชั้นนำที่แตกต่างและน่าดึงดูดในเชิงเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลของเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของเรานั้นสมบูรณ์

โครงสร้างการจัดการรีไซเคิล

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เราได้ประกาศในวันนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญที่บนแพลตฟอร์มการรีไซเคิลทั่วโลกของไอวีแอล เพื่อสนับสนุนและอำนวยลูกค้าในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก เราได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้งกลุ่มรีไซเคิลของอินโดรามา เวนเจอร์ส (Indorama Ventures Recycling Group) เพื่อเร่งให้ธุรกิจการรีไซเคิลเติบโตขึ้น และรวบรวมกิจกรรมการรีไซเคิลทั้งหมดไว้ภายใต้รูปแบบการรายงานเดียว

Management Structure

ฐานที่ตั้งโรงงานรีไซเคิลทั่วโลก

นอกเหนือจากการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการรีไซเคิลของเราทั้งในเอเชีย และยุโรปยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก PET แทนการฝังกลบของเสีย

Thailand
Indorama Polyester Industries (Nakhon Pathom)
Philippines
PETValue Philippines Corporation
Poland
IMP POLOWAT (Bielsko-Biala)
IMP POLOWAT (Leczyca)
The Netherlands
Wellman Recycling Spijk
Ireland
Wellman International
USA
AlphaPet
Auriga Polymers
Indorama Ventures Sustainable Solutions
Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana
France
Wellman France Recyclage
Wellman Neufchateau Industrie
Mexico
Indorama Ventures Polymers Mexico
Indorama Ventures EcoMex
Brazil
Indorama Ventures Solucoes Sustentaveis Brasil
Recycled Polyester Fibers
Bottle Flakes
Recycled PET

โรงงานรีไซเคิลของเราในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีการขยายโครงการรีไซเคิล PET โดยจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก นับเป็นพัฒนาอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการรีไซเคิล PET ของไอวีแอลได้สร้างประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ