ภารกิจการรีไซเคิลของเรา คือการตอบสนองความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยการสร้างธุรกิจรีไซเคิลชั้นนำที่แตกต่างและน่าดึงดูดในเชิงเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลของเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของเรานั้นสมบูรณ์

ฐานที่ตั้งโรงงานรีไซเคิลทั่วโลก

นอกเหนือจากการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการรีไซเคิลของเราทั้งในเอเชีย และยุโรปยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก PET แทนการฝังกลบของเสีย

โรงงานรีไซเคิลของเราในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีการขยายโครงการรีไซเคิล PET โดยจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก นับเป็นพัฒนาอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการรีไซเคิล PET ของไอวีแอลได้สร้างประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ