การรับรองมาตรฐาน

เรามั่นใจว่าเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บริการและสภาพแวดล้อมของเรา โดยทำการติดตั้งการรับรองจากภายนอก พร้อมกับอัพเดทสถานะการรับรองของโรงงานของเราทั่วโลกเป็นประจำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การรับรองมาตรฐานของทุกหน่วยงานในปัจจุบัน - ณ เดือน มีนาคม 2565