EcoVadis
EcoVadis

ในปี 2563 ไอวีแอลได้รับการประเมินผลในระดับ Gold จากความสำเร็จทางด้านความยั่งยืน

เราประสบความสำเร็จและยังคงอยู่ในระดับ Gold ที่ 72 คะแนน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอันดับท็อป 2% ของกลุ่มบริษัท (98 เปอร์เซ็นไทล์) ในด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมขั้นต้น

ChemScore
ChemScore

ไอวีแอลอยู่ในอันดับที่สองด้วยเกรด B-

ท่ามกลางกลุ่มผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก 35 บริษัท ด้วยความพยายามในการลดปริมาณการใช้สารเคมีและเพิ่มการลงทุนในทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เราได้รับคะแนนนี้เป็นครั้งแรกในปี 2563

รางวัลรายงานความยั่งยืน
รางวัลรายงานความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดการมอบรางวัล รายงานความยั่งยืนประจำปี

Sustainalytics
Sustainalytics

Sustainalytics คือหน่วยงานประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ว่ามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

SAM Sustainability Yearbook
SAM Sustainability Yearbook

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําด้านความยั่งยืน 2563 โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน "Silver Class"

การจัดอันดับ DJSI Listing
การจัดอันดับ DJSI Listing

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจดทะเบียนในดัชนีตลาดเกิดใหม่ของดาวโจนส์ (DJSI Emerging Markets) และดัชนีรับดับโลก (DJSI World) เราได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่สองในหมู่บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําระดับโลก

คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg ESG)
คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg ESG)

ล่าสุดในปี 2559 เราได้รับคะแนน การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบลูมเลิร์ก

EcoVadis
EcoVadis

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมิน EcoVadis ประจำปี เพื่อประเมินความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

MSCI
MSCI

MSCI เป็นองค์กรวิจัยอิสระที่จัดทำบทวิเคราะห์และดัชนีต่างๆที่มาจากการทำวิจัย

โครงการที่เน้นความสำคัญไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม CDP
โครงการที่เน้นความสำคัญไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม CDP

ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเกรด B

FTSE4Good
FTSE4Good

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ได้อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี FTSE4Good หลังการทบทวนดัชนีในเดือนธันวาคมปี 2562

รางวัล ด้านความยั่งยืน จากงาน SET Sustainability Awards 2018
รางวัล ด้านความยั่งยืน จากงาน SET Sustainability Awards 2018