โครงการธนาคารขยะ

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการธนาคารขยะครั้งแรกในปี 2553 โดยจัดตั้งธนาคารขยะ ที่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2556 ได้มีการขยายโครงการดังกล่าวและเปิดดำเนินงานธนาคารขยะแห่งที่ 2 ในจังหวัดระยองเช่นกัน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างความตระหนักในเรื่องมูลค่าของของเสียที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปัจจุบันโครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 535 คน สามารถลดปริมาณขยะได้ 66,617.90 กิโลกรัม สร้างรายได้ 165,337.38 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดโครงการ "ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและบุคคลทั่วไปเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและการรีไซเคิลพลาสติกPETซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามนโยบายประเทศเรื่องการจัดการขยะโดยโรงเรียนที่เข้ารับอบรมจะได้รับชุดความรู้ PETพลาสติกรีไซเคิลได้ ชุดความรู้แสนสนุก แผ่นพับให้ความรู้เรื่องพลาสติก การรีไซเคิลพลาสติก PET และโปสเตอรรณรงค์การรีไซเคิล PET

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรมสามารถติดต่อได้ที่แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม 02-661-6661 ต่อ 240 หรือ อีเมล recyclingeducation@indorama.net โดยไม่มีเสียใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รีโค่ ยัง ดีไซเนอร์

รีโค่ คือโครงการแข่งขันออกแบบอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เป้าหมายของโครงการคือการสร้างความตระหนักด้านการนำวัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์กลับมาใช้ใหม่ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าทึ่ง สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่พบเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม