สื่อการเรียนรู้

ไอวีแอลปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เรียน และครอบคลุมหลายภาษา จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิลได้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการสแกน QR code

หรือคลิกที่นี่
มหัศจรรย์ PET เล่ม 1
การผจญภัยในโลกของพลาสติก เล่ม 2
คู่มือการคัดแยกขยะชุมชนและการจัดการขยะพลาสติก
โบรชัวร์ PET
โบรชัวร์การรีไซเคิล PET
มารู้จักชนิดพลาสติก การรีไซเคิล PET และ การคัดแยกขยะ กันเถอะ
เรียนรู้เกี่ยวกับ PET พลาสติกที่รีไซเคิลได้ (Poster A3)
Worksheet: แบบทดสอบเรื่องการคัดแยกและพลาสติก
Easy step to recycle PET bottle