ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรม และการผลักดันผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น ไอวีแอลต้องการมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ทุนมนุษย์ ที่จะช่วยให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จ ในทางกลับกันก็จะช่วยให้บริษัทเติบโตและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

เราจะพัฒนากลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ให้ก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยการกระจายการดำเนินการที่มีกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน นั่นคือวัฒนธรรมที่พนักงานมีความใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีขององค์กรที่น่าร่วมงานด้วย

กลยุทธ์ด้านบุคลากรของเรา

ทำให้องค์กรพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำทุกระดับให้มีความฉลาดแหลมคมและมีความคิดริเริ่มที่จะมอบคุณค่าทางการตลาดที่ยั่งยืน

เสริมสร้างระบบและกระบวนการ

ที่ช่วยให้บุคลากรแสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพที่แตกต่าง

พัฒนาศักยภาพของผู้นำให้ดีขึ้น

ผ่านโครงการพัฒนา ระบบพี่เลี้ยง การสอนงานโดยประสบการณ์ตรงและบททดสอบในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมนั้นเปรียบได้ว่าเป็นน่านน้ำที่เชี่ยวกราก แต่เราได้ประสบความสำเร็จในการนำทางโดยมุ่งเน้นและทำตามสัญญาที่เราได้ให้ไว้เกี่ยวกับการเติบโตอย่างรอบคอบ พนักงานของเราเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราและพร้อมที่จะยอมรับความท้าทายของสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมของเรา

การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การดึงดูดและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
พนักงานและความหลากหลาย