สหรัฐอเมริกา
Auriga Polymer
FiberVisions Manufacturing
Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC
Avgol
ไอร์แลนด์
Wellman International
เยอรมัน
Trevira
PHP Fibers
IVPG/Gersthofen
สเปน
Indorama Ventures Quimica S.L.U.
เดนมาร์ก
FiberVisions a/s
จีน
Performance Fibers
อิตาลี
Glanzstoff Sicrem
Sinterama
อิสราเอล
Avgol
สาธารณรัฐเช็ก
Glanzstoff Bohemia
ไทย
Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong)
Indorama Polyester Industries PCL. (Nakhon Pathom)