รายงานความยั่งยืนปี 2566 (Executive Summary)
English
English
TCFD Report 2023
English
English
TNFD Report 2023
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2565 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bulgarian
Bulgarian
Czech
Czech
English
English
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Spanish
Spanish
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2565
English
English
GRI Index
TCFD Report 2022
English
English
Water Risk Assessment Summary Report 2022
English
English
SDGs Report 2022 - 2023
English
English
Materiality Assessment Summary 2022
English
English
IVL Sustainability-Linked Financing Framework 2022
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2564 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bulgarian
Bulgarian
Chinese
Chinese
Czech
Czech
English
English
German
German
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Slovak
Slovak
Spanish
Spanish
Thai
Thai
Turkish
Turkish
Vietnam
Vietnam
รายงานความยั่งยืนปี 2564
English
English
Thai
Thai
TCFD Report 2021
English
English
Water Risk Assessment Summary Report 2021
English
English
SDGs Report 2021
English
English
Global Performance Data 2021
English
English
SLB Second Party Opinion Report
English
English
IVL Sustainability-Linked Financing Framework 2021
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2563 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bahasa
Bahasa
Bulgarian
Bulgarian
Chinese
Chinese
Czech
Czech
English
English
French
French
German
German
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Russian
Russian
Spanish
Spanish
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2563
English
English
GRI Index
Thai
Thai
GRI Index
SDGs Report 2020
English
English
Materiality Assessment Summary 2020
English
English
Global Performance Data
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2562 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bahasa
Bahasa
Chinese
Chinese
Czech
Czech
English
English
French
French
German
German
Hebrew
Hebrew
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Russian
Russian
Slovak
Slovak
Spanish
Spanish
Thai
Thai
Turkish
Turkish
รายงานความยั่งยืนปี 2562
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bahasa
Bahasa
Chinese
Chinese
Czech
Czech
English
English
French
French
German
German
Hebrew
Hebrew
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Russian
Russian
Spanish
Spanish
Thai
Thai
Turkish
Turkish
รายงานความยั่งยืนปี 2561
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2560 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2560
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2559 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2559
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2558
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2557
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2556
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2555
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2554
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2553
English
English