EcoVadis

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมิน EcoVadis ประจำปี เพื่อประเมินความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ในปี 2563 เราประสบความสำเร็จและยังคงอยู่ในระดับ Gold ที่ 72 คะแนน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอันดับท็อป 2% ของกลุ่มบริษัท (98 เปอร์เซ็นไทล์) ในด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมขั้นต้น