รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2563

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น