EcoVadis

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมิน EcoVadis ประจำปี เพื่อประเมินความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ในปี 2564 เราประสบความสำเร็จอยู่ในระดับ Platinum ที่ 75 คะแนน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอันดับท็อป 1% ของกลุ่มบริษัท (99 เปอร์เซ็นไทล์) ในด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมขั้นต้น