การจัดอันดับ DJSI Listing

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจดทะเบียนในดัชนีตลาดเกิดใหม่ของดาวโจนส์ (DJSI Emerging Markets) และดัชนีรับดับโลก (DJSI World) เราได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่สองในหมู่บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําระดับโลก

อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีตลาด เกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่สาม และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) เป็นครั้งแรก

เราจะพัฒนาความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพการทำงานของเรา อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการบรรลุผลคะแนนที่ดีที่สุด ในอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ เช่น กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับทรัพยากรน้ำ สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อิทธิพลของนโยบาย สาระสำคัญด้านความยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การดึงดูดผู้มีความสามารถและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการรายงานด้านสังคม