SAM Sustainability Yearbook

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําด้านความยั่งยืน 2563 โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน "Silver Class"

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver class ที่แสดงอยู่ใน SAM’s Sustainability Year Book ปี 2563 เราได้รับการจัดอันดับเป็น 10% แรกของบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลกทั้งหมด 108 แห่งที่เข้ารับการประเมิน ในปี 2562

การเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเรา ในการเป็นผู้นำบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน และยืนยันถึงผลการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศขององค์กร ท่ามกลางองค์กรชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์