โครงการที่เน้นความสำคัญไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม CDP

ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเกรด B และการประเมินด้านห่วงโซ่อุปทานด้วยคะแนนเกรด B-