MSCI

MSCI เป็นองค์กรวิจัยอิสระที่จัดทำบทวิเคราะห์และดัชนีต่างๆที่มาจากการทำวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลให้แก่นักลงทุนสถาบัน ชั้นนำของโลกในการจัดพอร์ตการลงทุน อินโดรามา เวนเจอร์ส ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทสินค้าเคมีโภคภัณฑ์ ในปี 2561 เราได้รับคะแนนเกรด BB จากการจัดอันดับโดย MSCI โดยใช้เกณฑ์ ESG (Environment, Social and Governance)