EcoVadis

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมิน EcoVadis ประจำปี เพื่อประเมินความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ในปี 2562 เราได้รับการประเมินผล ในระดับ Gold และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอันดับท็อป 3 % ของกลุ่มบริษัทด้านการผลิตเคมีภัณพ์ขั้นพื้นฐาน