ISO 22000:2018 ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารและสามารถได้รับการรับรอง โดยระบุถึงสิ่งที่องค์กรต้องทำเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัย โดยมาตรฐานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่เจาะจงถึงขนาดหรือตำแหน่งในห่วงโซ่อาหาร
  • ระบุ จัดการ บรรเทา และปรับปรุงกระบวนการและการสื่อสารด้านความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • บรรเทาและขจัดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ รวมถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการดำเนินคดี
  • อนุญาตให้ตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริษัท รวมถึงให้ความมั่นใจกับซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้เสียในการควบคุมอันตรายขององค์กร
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ประสบความสำเร็จ การตลาด และการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ISO 22000:2018 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค Version
1 Guangdong IVL PET Polymers (GIVL) China Asia ISO 22000:2005
2 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL) – Haldia India ISO 22000:2018
3 PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI) Indonesia ISO 22000:2005
4 Indorama Ventures Packaging Myanmar (IVPML) Myanmar FSSC 22000
5 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Batino The Philippines FSSC 22000
6 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Davao The Philippines FSSC 22000
7 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - MOP The Philippines FSSC 22000
8 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Meycauayan The Philippines FSSC 22000
9 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Bacolod The Philippines FSSC 22000
10 Asia Pet (Thailand) Limited Thailand FSSC 22000
11 Indorama Polyester Industries - Rayong (IPI - R) Thailand FSSC 22000
12 Petform (Thailand) Nakhonratchasima (PFL-NR) Thailand FSSC 22000
13 Petform (Thailand) Lopburi (PFL-L) Thailand FSSC 22000
14 Petform (Thailand) Pathumthani (PFL-P) Thailand FSSC 22000
15 Petform (Thailand) Rayong (PFL-R) Thailand FSSC 22000
16 Egyptian Indian Polyester Company (EIPET) Egypt EMEA ISO 22000:2005
17 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt ISO 22000:2018 and FSSC 22000
18 Indorama Ventures Packaging (Ghana) (IVPG) Ghana ISO 22000:2005
19 Orion Global Pet (OGP) Lithuania ISO 22000:2005
20 Indorama Ventures Packaging (Nigeria) (IVPN) Nigeria ISO 22000:2005
21 Indorama PET (Nigeria) (IRPN) Nigeria FSSC 22000
22 Indorama Ventures Poland (IVP) Poland ISO 22000:2005
23 Indorama Ventures Corlu PET (IVCP) Turkey ISO 22000:2018
24 Indorama Ventures Polymers Mexico (IVPM) Mexico Americas ISO 22000:2018
25 AlphaPet USA FSSC 22000
26 Auriga Polymers (Auriga) USA FSSC 22000
27 StarPet USA FSSC 22000

สถานะการรับรองโรงงานของไอวีแอล

ข้อมูลเพิ่มเติม