กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 28 ตุลาคม 2363 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับการยกย่องจาก IDC Thailand โดยนายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ คว้ารางวัลสุดยอดซีอีโอด้านดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชัน “2020 DX CEO” สำหรับประเทศไทย ในงาน IDC Digital Transformation Awards (DX Awards) ปีนี้ ซึ่ง DX Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับธุรกิจและตลาดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

ไอวีแอลกำลังดำเนินโครงการด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน โดยใช้ระบบ S/4 Hana ซึ่งเป็นระบบ ERP ของ SAP ในทุกฟังก์ชั่น ซึ่งการนำระบบดังกล่าวมาใช้จะเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิผล และทำให้ธุรกิจของไอวีแอลมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโอลิมปัสของไอวีแอล ที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านต้นทุน คาดว่าจะสามารถประหยัดได้ประมาณ 350 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในธุรกิจของไอวีแอลทั้ง 120 แห่ง ใน 33 ประเทศทั่วโลก ก่อให้เกิดโซลูชันทางการบริหารธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การจัดหาวัตถุดิบ ห่วงโซ่อุปทาน การขาย และทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ การพิจารณารางวัล IDC DX Awards ได้รับการประเมินจากองค์กรที่มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ และระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Cloud, Mobile, Big Data / Analytics, Social และ IoT ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2563 มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 1,200 องค์กร จากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์