SAM Sustainability Yearbook
SAM Sustainability Yearbook

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําด้านความยั่งยืน 2563 โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน "Silver Class"

การจัดอันดับ DJSI Listing
การจัดอันดับ DJSI Listing

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจดทะเบียนในดัชนีตลาดเกิดใหม่ของดาวโจนส์ (DJSI Emerging Markets) และดัชนีรับดับโลก (DJSI World) เราได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่สองในหมู่บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําระดับโลก

คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg ESG)
คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg ESG)

ล่าสุดในปี 2559 เราได้รับคะแนน การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบลูมเลิร์ก

EcoVadis
EcoVadis

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมิน EcoVadis ประจำปี เพื่อประเมินความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

MSCI
MSCI

MSCI เป็นองค์กรวิจัยอิสระที่จัดทำบทวิเคราะห์และดัชนีต่างๆที่มาจากการทำวิจัย

โครงการที่เน้นความสำคัญไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม CDP
โครงการที่เน้นความสำคัญไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม CDP

ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเกรด B

รางวัล ด้านความยั่งยืน จากงาน SET Sustainability Awards 2018
รางวัล ด้านความยั่งยืน จากงาน SET Sustainability Awards 2018

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ปี 2561
รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ปี 2561

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ประจำปี 2561

องค์กร Transparency International
องค์กร Transparency International

องค์กร Transparency International เป็นองค์กรการเคลื่อนไหวระดับโลก เริ่มก่อตั้งที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และปัจจุบันมีการศึกษาด้าน ความโปร่งใสในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก