การรับรองมาตรฐานของทุกหน่วยงานในปัจจุบัน - ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของยุโรป

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) เป็นเครื่องมือการจัดการระดับพรีเมียมที่พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการประเมิน รายงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม EMAS เปิดกว้างสำหรับองค์กรทุกประเภทที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคเศรษฐกิจและบริการทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ทั่วโลก

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของยุโรป
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 FiberVisions A/S (FVAS) Denmark EMEA
2 Indorama Ventures Poland (IVP) Poland
3 Indorama Ventures Quimica (IVQ) Spain

STANDARD 100 โดย OEKO-TEX® เป็นระบบที่ให้การรับรองและการทดสอบที่เป็นอิสระและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอดิบกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป ซึ่งจะมีการทดสอบและให้การรับรองในทุกระดับของกระบวนการ ตลอดจนวัสดุเสริมที่ใช้ ตัวอย่างที่ได้รับการรับรอง: เส้นด้ายดิบและย้อม/เส้นด้ายสำเร็จรูป ผ้าทอและถัก อุปกรณ์เสริม เช่น กระดุม ซิป ด้ายเย็บหรือฉลาก สิ่งทอสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ (เสื้อผ้าทุกประเภท สิ่งทอในครัวเรือน, ผ้าปูเตียง, ผลิตภัณฑ์ Terry และอื่น ๆ อีกมากมาย)

มาตรฐานการควบคุมสารเคมี 100 รายการของสถาบันสิ่งทอ
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Sinterama Yarns (Dongguan) Co. Ltd. China Asia
2 Performance Fibers (Kaiping) (PFK) China
3 Performance Fibers (Kaiping) (PFK) No.3 China
4 Indo Rama Synthetics (India) India
5 PT. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI) Indonesia
6 Indorama Polyester Industries - Nakhon Pathom (IPI - N) Thailand
7 Indorama Polyester Industries - Rayong (IPI - R) Thailand
8 Indorama Holdings (IRH) Thailand
9 Schoeller Austria Austria EMEA
10 Sinterama Bulgaria Bulgaria
11 Glanzstoff Bohemia Czech
12 Schoeller Kresice Czech
13 FiberVisions A/S (FVAS) Denmark
14 Trevira Bobingen Germany
15 Trevira Guben Germany
16 Wellman International (WIL) Ireland
17 Sinterama - Italy (Sandigliano) Italy
18 Auriga Polymers (Auriga) USA Americas

SA 8000 วัดผลการปฏิบัติงานทางสังคมในแปดด้าน โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานที่ทำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบและระบบการจัดการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของมาตรฐาน

มาตรฐานนี้สะท้อนถึงข้อกำหนดด้านแรงงานที่มีอยู่ในอนุสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นอกจากนี้ยังเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนกฎหมายแรงงานของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการรักษาสภาวะการทำงานที่มีจริยธรรมสำหรับคนงานสองล้านคนในปัจจุบัน

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Guangdong IVL PET Polymers (GIVL) China Asia
2 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL) – Haldia India
3 Indorama Petrochem (IRPTA) Thailand
4 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt EMEA
5 Orion Global Pet (OGP) Lithuania
6 Indorama Ventures Poland (IVP) Poland
7 Indorama Ventures Quimica (IVQ) Spain
8 Indorama Ventures Corlu PET (IVCP) Turkey

Sedex เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรโดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดในชอบในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก Sedex แบ่งปันข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่ปลอดภัย เพื่อให้แบรนด์และผู้ค้าปลีกสามารถเห็นว่าซัพพลายเออร์ของตนมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) เป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบทางสังคมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการประเมินกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงสิทธิแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ SMETA เป็นวิธีการตรวจสอบที่รวบรวมเทคนิคการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมที่ดีที่สุด ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ รวมถึงครอบคลุมสี่เสาหลักของ Sedex ในด้านแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ

มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt EMEA
2 Orion Global Pet (OGP) Lithuania
3 Indorama Ventures Europe (IVE) The Netherlands
4 Auriga Polymers (Auriga) USA Americas
5 StarPet USA

IATF 16949:2016 (แทนที่ ISO/TS 16949:2009) เป็นมาตรฐานที่กำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) โดยเฉพาะสำหรับยานยนต์ มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำและเครื่องมือสำหรับบริษัทและองค์กรที่ต้องการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานนี้ยึดตามหลักการจัดการคุณภาพ 7 ประการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า แรงจูงใจ และความเกี่ยวข้องของผู้บริหารระดับสูง แนวทางของกระบวนการ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Glanzstoff Qingdao China Asia
2 Sinterama Bulgaria Bulgaria EMEA
แนวปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt EMEA
2 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Batino The Philippines Asia
3 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Davao The Philippines
4 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - MOP The Philippines
5 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Meycauayan The Philippines
6 Indorama Ventures Packaging Philippines (IVPPC) - Bacolod The Philippines
7 Petform (Thailand) Lopburi (PFL - L) Thailand
8 Petform (Thailand) Rayong (PFL - R) Thailand
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Beverage Plastics (BPL) UK EMEA

การดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care) เป็นคำมั่นสัญญาของบริษัทเคมีภัณฑ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน HSE ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลของสาธารณชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากสังคมส่วนรวม

การดูแลด้วยความรับผิดชอบ
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Glanzstoff Bohemia Czech Europe
2 Indorama Ventures Xylenes & PTA USA Americas
3 Indorama Ventures Oxides International-Chocolate Bayou USA Americas

มาตรฐานวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (GOTS) ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานชั้นนำของโลกสำหรับสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยอินทรีย์ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงตลอดห่วงโซ่อุปทานสิ่งทออินทรีย์รวมถึงเกณฑ์ด้านสังคมด้วยเช่นกัน

Global Organic Textiles Standard (GOTS)
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Indorama Holdings (IRH) Thailand Asia
2 Schoeller Austria Austria EMEA
3 Schoeller Kresice Czech

มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS) เป็นมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์แบบสมัครใจ โดยมีข้อกำหนดสำหรับการรับรองด้านการรีไซเคิลของบุคคลที่สาม ห่วงโซ่การดูแล แนวปฏิบัติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดทางเคมี GRS มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ต้องการตรวจสอบสิ่งที่มีลักษณะที่สามารถรีไซเคิลได้ในผลิตภัณฑ์ (ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบขั้นกลาง) เพื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเคมีในการผลิต วัตถุประสงค์ของ GRS คือการกำหนดข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ้างสิทธิ์ที่ถูกต้องและมีสภาวะการทำงานที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่เป็นอันตรายได้

มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS) 4.0
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Sinterama Yarns (Dongguan) Co. Ltd. China Asia
2 Indorama Polyester Industries - Nakhon Pathom (IPI - N) Thailand
3 Indorama Holdings (IRH) Thailand
4 Sinterama Bulgaria Bulgaria EMEA
5 Trevira Bobingen Germany
6 Trevira Guben Germany
7 Sinterama - Italy (Sandigliano) Italy
ISO 26000:2010 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Indorama Petrochem (IRPTA) Thailand Asia