ISO Certifications Status (ณ เดือน มีนาคม 2567)
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของยุโรป

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) เป็นเครื่องมือการจัดการระดับพรีเมียมที่พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการประเมิน รายงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม EMAS เปิดกว้างสำหรับองค์กรทุกประเภทที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคเศรษฐกิจและบริการทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ทั่วโลก

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของยุโรป
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 FiberVisions A/S Denmark EMEA
2 Indorama Ventures Poland Poland
3 Indorama Ventures Quimica Spain
4 Indorama Ventures Quimica Spain
5 Indorama Ventures Recycling Poland (Leczyca and Bielsko-Biala) Poland
6 Filatura Tollegno 1900 Poland Sp. z o.o. Poland

STANDARD 100 โดย OEKO-TEX® เป็นระบบที่ให้การรับรองและการทดสอบที่เป็นอิสระและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอดิบกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป ซึ่งจะมีการทดสอบและให้การรับรองในทุกระดับของกระบวนการ ตลอดจนวัสดุเสริมที่ใช้ ตัวอย่างที่ได้รับการรับรอง: เส้นด้ายดิบและย้อม/เส้นด้ายสำเร็จรูป ผ้าทอและถัก อุปกรณ์เสริม เช่น กระดุม ซิป ด้ายเย็บหรือฉลาก สิ่งทอสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ (เสื้อผ้าทุกประเภท สิ่งทอในครัวเรือน, ผ้าปูเตียง, ผลิตภัณฑ์ Terry และอื่น ๆ อีกมากมาย)

มาตรฐานการควบคุมสารเคมี 100 รายการของสถาบันสิ่งทอ
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Sinterama Yarns (Dongguan) Co. Ltd. China Asia
2 Performance Fibers (Kaiping) China
3 Performance Fibers (Kaiping) No.3 China
4 Indo Rama Synthetics (India) India
5 PT. Indorama Polychem Indonesia Indonesia
6 Indorama Polyester Industries - Nakhon Pathom Thailand
7 Indorama Polyester Industries - Rayong Thailand
8 Indorama Holdings Thailand
9 Schoeller Austria Austria EMEA
10 Sinterama Bulgaria Bulgaria
11 Glanzstoff Bohemia Czech
12 Schoeller Kresice Czech
13 UCY Polymers Pilsen Czech
14 FiberVisions A/S Denmark
15 Trevira Bobingen Germany
16 Trevira Guben Germany
17 Wellman International Ireland
18 Sinterama - Italy (Sandigliano) Italy
19 Sinterama Saluzzo Italy
20 Filatura Tollegno 1900 S.p.A. Italy
21 Auriga Polymers (Auriga) USA Americas

SA 8000 วัดผลการปฏิบัติงานทางสังคมในแปดด้าน โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานที่ทำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบและระบบการจัดการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของมาตรฐาน

มาตรฐานนี้สะท้อนถึงข้อกำหนดด้านแรงงานที่มีอยู่ในอนุสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นอกจากนี้ยังเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนกฎหมายแรงงานของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการรักษาสภาวะการทำงานที่มีจริยธรรมสำหรับคนงานสองล้านคนในปัจจุบัน

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค ข้อมูลเพิ่มเติม
1 Guangdong IVL PET Polymers China Asia
2 Indorama Ventures Dhunseri Petrochem Industries India
3 Indorama Ventures Dhunseri Petrochem Industries India
4 Indorama Petrochem Thailand
5 Orion Global Pet Lithuania EMEA
6 Indorama Ventures Poland Poland
7 Indorama Ventures Recycling Poland (Leczyca and Bielsko-Biala) Poland
8 Filatura Tollegno 1900 Poland Sp. z o.o. Poland
9 Indorama Ventures Quimica Spain
10 Indorama Ventures Quimica Spain
11 Indorama Ventures Corlu PET Turkey
12 Auriga Polymers (Auriga) USA Americas

Sedex เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรโดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดในชอบในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก Sedex แบ่งปันข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่ปลอดภัย เพื่อให้แบรนด์และผู้ค้าปลีกสามารถเห็นว่าซัพพลายเออร์ของตนมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) เป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบทางสังคมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการประเมินกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงสิทธิแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ SMETA เป็นวิธีการตรวจสอบที่รวบรวมเทคนิคการตรวจสอบตามหลักจริยธรรมที่ดีที่สุด ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ รวมถึงครอบคลุมสี่เสาหลักของ Sedex ในด้านแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ

มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt EMEA
2 Orion Global Pet Lithuania
3 Indorama Ventures Europe The Netherlands
4 Auriga Polymers (Auriga) USA Americas
5 StarPet USA

IATF 16949:2016 (แทนที่ ISO/TS 16949:2009) เป็นมาตรฐานที่กำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) โดยเฉพาะสำหรับยานยนต์ มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำและเครื่องมือสำหรับบริษัทและองค์กรที่ต้องการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานนี้ยึดตามหลักการจัดการคุณภาพ 7 ประการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า แรงจูงใจ และความเกี่ยวข้องของผู้บริหารระดับสูง แนวทางของกระบวนการ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Sinterama Bulgaria Bulgaria EMEA
แนวปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Indorama Ventures Packaging Philippines - Batino The Phillippines Asia
2 Indorama Ventures Packaging Philippines - Davao The Phillippines
3 Indorama Ventures Packaging Philippines - MOP The Phillippines
4 Indorama Ventures Packaging Philippines - Meycauayan The Philippines
5 Indorama Ventures Packaging Philippines - Bacolod The Phillippines
6 Petform (Thailand) Lopburi Thailand
7 Petform (Thailand) Rayong Thailand
8 Branch of Ngoc Nghia Industry - Servisce - Chu Chi site Vietnam
9 BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY SERVICE TRADING- Tay Ninh Site Vietnam
10 BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY SERVICE TRADING - Bac Ninh site Vietnam
11 IRP PET Nigeria - Integrated PET Nigeria EMEA
12 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Beverage Plastics UK EMEA
2 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt
3 Branch of Ngoc Nghia Industry - Servisce - Chu Chi site Vietnam ASIA

การดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care) เป็นคำมั่นสัญญาของบริษัทเคมีภัณฑ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน HSE ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลของสาธารณชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากสังคมส่วนรวม

การดูแลด้วยความรับผิดชอบ
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Glanzstoff Bohemia Czech Europe
2 Indorama Ventures Xylenes & PTA USA Americas

มาตรฐานวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (GOTS) ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานชั้นนำของโลกสำหรับสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยอินทรีย์ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงตลอดห่วงโซ่อุปทานสิ่งทออินทรีย์รวมถึงเกณฑ์ด้านสังคมด้วยเช่นกัน

Global Organic Textiles Standard (GOTS)
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Indorama Holdings Thailand Asia
2 Schoeller Austria Austria EMEA
3 Schoeller Kresice Czech

มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS) เป็นมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์แบบสมัครใจ โดยมีข้อกำหนดสำหรับการรับรองด้านการรีไซเคิลของบุคคลที่สาม ห่วงโซ่การดูแล แนวปฏิบัติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดทางเคมี GRS มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ต้องการตรวจสอบสิ่งที่มีลักษณะที่สามารถรีไซเคิลได้ในผลิตภัณฑ์ (ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบขั้นกลาง) เพื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเคมีในการผลิต วัตถุประสงค์ของ GRS คือการกำหนดข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ้างสิทธิ์ที่ถูกต้องและมีสภาวะการทำงานที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่เป็นอันตรายได้

มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS) 4.0
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค ข้อมูลเพิ่มเติม
1 Sinterama Yarns (Dongguan) Co. Ltd. China Asia
2 Indorama Polyester Industries - Nakhon Pathom Thailand
3 Indorama Holdings Thailand
4 Schoeller Austria Austria EMEA
5 Sinterama Bulgaria Bulgaria
6 Trevira Bobingen Germany
7 Trevira Guben Germany
8 Sinterama - Italy (Sandigliano) Italy
9 Schoeller Kresice Czech
10 Wellman International Ireland Certified by ICEA
ISO 26000:2010 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Medco Plast for Packing and Packaging Systems Egypt EMEA

With the global trade rising and expected to peak in coming decade, as a leading chemical sector company our aim is to reduce the amount of waste that we generate and, intend to ensure the waste we generate is 100% reused or recycled – whether for the same purpose or for a secondary use.

Our initiatives are guided by 5R Principles (Reduce, Reuse, Reprocess, Recycle and Recover):

Zero Waste to Landfill (ZWL) – The Zero waste to Landfill project covers the prevention of waste material being disposed in landfills. This offers sustainable resourcing for future generations. When waste materials being disposed in landfills, material values and embodied energy are lost, a loss to the organization and the economy at large. To minimize this loss, IVL has embarked on an ambitious ZWL goal that implies no material of value or embodied energy be landfilled. This ZWL pursuit helps recover values that would otherwise be lost to the value chain and also helps to reduce the greenhouse gas emission from landfills.

Zero Waste to Landfill (ZWL) Certification
ที่ โรงงาน ประเทศ ภูมิภาค
1 Petform (Thailand) Nakhon Phathom (Yan Hee) Thailand Asia
2 Petform (Thailand) Nakhonratchasima
3 Petform (Thailand) Lopburi
4 Petform (Thailand) Pathumthani
5 Petform (Thailand) Rayong