รายงานล่าสุด

รายงานความยั่งยืนปี 2562 (Executive Summary)
รายงานความยั่งยืนปี 2562 (Executive Summary)
รายงานความยั่งยืนปี 2562
รายงานความยั่งยืนปี 2562
รายงานความยั่งยืนปี 2562 (Executive Summary)
English
English
Thai
Thai
Chinese
Chinese
German
German
Spanish
Spanish
Myanmar
Myanmar
Bahasa
Bahasa
Czech
Czech
Portuguese
Portuguese
French
French
รายงานความยั่งยืนปี 2562
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2561
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2560 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2560
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2559 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2559
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2558
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2557
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2556
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2555
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2554
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2553
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary)
English
English
Czech
Czech
French
French
Arabic
Arabic
Bahasa
Bahasa
Chinese
Chinese
German
German
Hebrew
Hebrew
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Russian
Russian
Spanish
Spanish
Portuguese
Portuguese
Turkish
Turkish
Thai
Thai
Polish
Polish