รายงานล่าสุด

รายงานความยั่งยืนปี 2563 (Executive Summary)
รายงานความยั่งยืนปี 2563 (Executive Summary)
รายงานความยั่งยืนปี 2563 (Coming Soon)
รายงานความยั่งยืนปี 2563 (Coming Soon)
รายงานความยั่งยืนปี 2563 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2562 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bahasa
Bahasa
Chinese
Chinese
Czech
Czech
English
English
French
French
German
German
Hebrew
Hebrew
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Russian
Russian
Slovak
Slovak
Spanish
Spanish
Thai
Thai
Turkish
Turkish
รายงานความยั่งยืนปี 2562
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2561 (Executive Summary)
Arabic
Arabic
Bahasa
Bahasa
Chinese
Chinese
Czech
Czech
English
English
French
French
German
German
Hebrew
Hebrew
Italian
Italian
Lithuanian
Lithuanian
Myanmar
Myanmar
Polish
Polish
Portuguese
Portuguese
Russian
Russian
Spanish
Spanish
Thai
Thai
Turkish
Turkish
รายงานความยั่งยืนปี 2561
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2560 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2560
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2559 (Executive Summary)
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2559
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2558
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2557
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2556
English
English
Thai
Thai
รายงานความยั่งยืนปี 2555
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2554
English
English
รายงานความยั่งยืนปี 2553
English
English